Properties

Rent Commission Furnished
875.0$ / month

HR 3563 Կենտրոն, Արգիշտի փողոց

1 Beds
1 Bath
50 m²
Rent Furnished
750.0$ / month

HR 12544 Նոր Նորք , Մոլդովական

2 Beds
1 Bath
80 m²
Rent Commission Furnished
875.0$ / month

HR 12541 Ավան , Ծարավ Աղբյուր

1 Beds
1 Bath
86 m²
Rent Furnished
650.0$ / month

HR 12540 Ավան , Դուրյան

2 Beds
1 Bath
86 m²
Rent Commission Furnished
925.0$ / month

HR 12539 Ավան , Ծարավ Աղբյուր

2 Beds
1 Bath
94 m²
1 Beds
1 Bath
42 m²
Rent Commission Furnished
750.0$ / month

HR 3560 Կենտրոն, Արգիշտի փողոց

1 Beds
1 Bath
55 m²
Rent Commission Furnished
875.0$ / month

HR 3559 Կենտրոն, Արգիշտի փողոց

1 Beds
1 Bath
55 m²
Rent Commission Furnished
1,125.0$ / month

HR 3558 Կենտրոն, Արգիշտի փողոց

2 Beds
1 Bath
130 m²
Rent Furnished
750.0$ / month

HR 3556 Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս

2 Beds
1 Bath
80 m²