Properties

2 Beds
1 Bath
67 m²
Rent Commission Furnished
875.0$ / month

HR 12654 Քանաքեռ Զեյթուն ,Պարույր Սևակ

1 Beds
1 Bath
54 m²
Rent Commission Furnished
2,450.0$ / day

HR 3622 Կենտրոն, Ամիրյան փողոց

2 Beds
2 Bath
85 m²
Rent Commission Furnished
1,100$ / month

HR 3623 Կենտրոն, Պուշկինի փողոց

1 Beds
1 Bath
60 m²
Rent Commission Furnished
1,300$ / month

HR 12635 Արաբկիր , Կոմիտաս պողոտա

2 Beds
1 Bath
70 m²
Rent Commission Furnished
950.0$ / month

HR 12630 Արաբկիր , Նաիրի Զարյան

1 Beds
1 Bath
43 m²
Rent Commission Furnished
1,225.0$ / month

HR 12629 Ավան , Ծարավ Աղբյուր

2 Beds
2 Bath
140 m²
Rent Furnished
1,750.0$ / month

HR 10912 Արաբկիր, Ազատության

2 Beds
1 Bath
108 m²
Rent Furnished
1,125.0$ / month

HR 12628 Արաբկիր , Վրացական

2 Beds
1 Bath
87 m²